×

Podstawowe informacje

Drogi Użytkowniku,

Przypominamy podstawowe informacje z zakresu przetwarzania danych dostarczanych przez Ciebie podczas korzystania z naszego serwisu. Zamykając ten komunikat (kliknięcie w przycisk "Akceptuję" lub "X"), zgadzasz się na wskazane poniżej działania.

Stosowanie plików cookies i innych technologii
Stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu:

  • Zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych stron
  • Ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych
  • Poznanie Twoich preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszych serwisów

Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

Twoje prawa
Masz pełne prawo do zgłoszenia podmiotowi wykorzystującemu Twoje dane osobowe żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Pamiętaj jednak, że nie w każdym przypadku możliwe jest zrealizowanie Twoich praw w odniesieniu do informacji zapisanych w plikach cookies.

Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz Ochronie prywatności, w ramach której będziesz mógł udzielić, odwołać zgodę lub w inny sposób zarządzać ustawieniami prywatności.

Niezbędne ciasteczka dla funkcjonowania serwisu

Nazwa Cookie Akceptuję
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - - PKBR PRO ALL in 1 Dzięki tym ciasteczkom działają płatności za Twoje zakupy.

test2

Nazwa Cookie Akceptuję

Regulamin promocji „Dzień Matki – minus 15%”

 

§ 1. Postanowienia wstępne

 

1. Organizatorem promocji pod hasłem: „Dzień Matki ”  jest Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” S.A.  z siedzibą w Ustroniu 43-450, ul. Sanatoryjna 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000121219, NIP 548-007-78-72, REGON 241862545 będący właścicielem marki Pelokosmetyki oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.pelokosmetyki.pl (zwany dalej Organizator).

 

2. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego www.pelokosmetyki.pl oraz w wybranych punktach stacjonarnych, których lista znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu (zwanych dalej: Sklepem).

 

3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji.

 

4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

 

5. W promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, i osoby prawne (zwani dalej: „Uczestnikami lub „Klientami””)

 

§ 2. Warunki udziału w promocji

 

1. Promocja trwa: od 17.05.2022 od godz. 00:00 do dnia 27.05.2022 do godz. 23:59 lub do wyczerpania produktów w o którym mowa w ust. 2 poniżej.

 

2. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym powyżej w § 2 ust. 1 Regulaminu: - zakupi minimum 1 dowolny produkt marki Pelokosmetyki otrzyma Rabat 15%

 

3. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu produktów objętych Promocją z rabatem, Klient zobowiązany jest złożyć zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego www.pelokosmetyki.pl lub zakupić produkty w wybranym punkcie stacjonarnym.

 

4. Klient uzyska rabat przy zakupie w punkcie stacjonarnym lub kiedy, złożone przez niego zamówienie zostanie zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Kupuje i płacę” w sklepie internetowym www.pelokosmetyki.pl.

 

5. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, tzn. jeden Klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 1 – 4. Regulaminu.

 

6. Promocja obowiązuje dla wszystkich form płatności.

 

7. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.

 

§ 3. Dane osobowe Uczestników promocji

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników korzystających z Promocji na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie będą przetwarzane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

2. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Promocji i jej realizacji lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub w celach marketingu bezpośredniego produktów własnych Organizatora. Wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji składających reklamacje lub skargi będą przechowywane i zabezpieczone przez Administratora danych zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne (jednakże ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie reklamacji), a Uczestnikom przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

 

§ 4. Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin promocji dostępny jest za pośrednictwem strony Sklepu www.pelokosmetyki.pl oraz w wybranych punktach stacjonarnych.

 

2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako: - zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i Uczestników Promocji; - przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji; - zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

 

3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Sklepu oraz w wybranych punktach stacjonarnych.

 

4. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

 

5. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.pelokosmetyki.pl oraz w wybranych punktach stacjonarnych.

 

6.Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu Sklepu Internetowego www.peloksometylki.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.05.2022r. i obowiązuje do 27.05.2022r.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Dzień Matki – minus 15%”

Lista wybranych punktów stacjonarnych prowadzących sprzedaż produktów objętych promocją:

- Boks handlowy nr 3 (Pelobox)  na poziomie IV, w przewiązce budynku B Uzdrowiskowego Instytutu Zdrowia

- Recepcja Sanatorium RÓWNICA , ul. Sanatoryjna 1, 43-450 Ustroń

- Recepcja MEDICAL SPA Prestige Club, ul. Sanatoryjna 7, 43-450 Ustroń

- Punkt kasowy Uzdrowiskowego Instytutu Zdrowia, ul. Sanatoryjna 7, 43-450 Ustroń

- Recepcja Sanatorium KOS, ul. Zdrojowa 2, 43-450 Ustroń

- Recepcja Sanatorium ROSOMAK, ul. Zdrojowa 2, 43-450 Ustroń

- Recepcja Sanatorium NARCYZ, ul. Zdrojowa 9, 43-450 Ustroń